آخرین مطالب

0 7 views
ساختمان دفتر مرکزی کومرتس بانک     ساختمان دفتر مرکزی کومرتس بانک با طرح نورمن فاستر جزو اولین برج های اداری جهان است که با تأکید بر...

0 12 views
مرکز فرهنگی ژان-ماری جیبائو     مرکز فرهنگی ژان-ماری جیبائو در نومه آ پایتخت کالدونیای جدید توسط رنتسو پیانو در سال 1991 طراحی و از سال 1993...

0 25 views
راندو مسجد سلطان احمد    معمارفا ، مرجع معماری و معماران ایران www.MemarFa.com

0 41 views
 راندو نما با مداد رنگ معمارفا ، مرجع معماری و معماران ایران  www.MemarFa.com

0 13 views
ساختمان شرکت سیگرم     ساختمان شرکت سیگرم که بین سال های 1954 و 1958 در نیویورک و با همکاری فیلیپ جانسن طراحی و اجرا شد بیانیه...

0 10 views
ساختمان اداره ی مرکزی گولدمن و زالاچ در وین     ساختمان اداره ی مرکزی گولدمن و زالاچ با اعتقادات راسخ لوس به مدرنیسم طراحی شد. نمای...

1 11 views
خانه ی فارنزؤرث     طرح خانه ی فارنزؤرث که بین سال های 1945 و 1950 در شهر پلانو در ایلینوی به اجرا در آمد. طرح این...

1 19 views
خانه ی توگندهات / میس وان در روهه     میس وان در روهه تجربیات غرفه المان را مجددا در طرح خانه ی توگندهات در برنو واقع...

0 17 views
خانه آلویس ریل     اولین پروژه ی میس وان در روهه دربرلین خانه ای بود که به آلویس ریل تعلق داشت. وی این پروژه را بین...

0 19 views
خانه ی بی انتها | فردریک کیسلر     طرح های فردریک کیسلر در بین معماران اکسپرسیونیسم جایگاهی خاص دارند. او بین سال های 1920 و 1924...